Sunday, May 23, 2010

乜嘢?扮晒有嘢!

花了人生寶貴的一分鐘看了政府推出的2012政改廣告。那段片名為《信任讓夢想成真》。

我有這樣的回應:
《仍能情深愛上(劇場版)》有什麼意思?

扮晒有嘢嘅答案是:比人撕爛咗件衫,自己「直」咗,又揾到真愛,未嘗唔係一件好事。

實質答案是:懶係有嘢,其實關乜叉事?!!

No comments: