Saturday, January 24, 2009

賣歌定賣包裝?

不愛寫碟評,想不到一連寫兩篇,因為今次實在忍無可忍。

我已經記不起近年有多少次,很想買一隻CD,入到唱片舖,看到,拿起,猶豫,然後放低,放棄。

今次是許志安的《自導自演》。

從不付錢前先試聽。要買就買,好與壞,只向自己交代;又不是做人世,最大代價只是一百幾十。亦不信用幾十分鐘試聽,會聽得出真味。

放棄只得一個理由:我是買歌買碟,不是買包裝!你們可不可簡單點呀?!不是說做唱片很難賺錢嗎?仲?錢是難賺的,我不想買多幾個櫃,用放岩岩蠶蠶CD!

記得我為唔想買無謂豪華版,足足等半年,先買一將平裝版;那是五碟裝的陳百強無敵精選;不是每個歌手都有陳百強的魅力。像李克勤那張,一次放棄了,便再沒有購買的動力。

要唱片賣得,easy opening 比 easy listening 更加重要。包到天花龍鳳,開又難,收又難,keep仲難。就係因為唔同size包裝,攪到要周圍搵位放。呢幾年,因為咁,不知唔見幾多CD!你們仲未明?!依家歌不再放在盒裡,是在Ipod裡!你有幾何見到外語CD包到鬼五馬六吖?!

曾經有一位做Album Design朋友講過,唱片公司給他的指令是:做一個賣到碟Design!

香港唱片的沒落是有蹟可尋。

等了半年才有平裝版的《完全.陳百強》

喪失了衝動再買的 《No. 1 Hits Hacken Lee》

用了我差不多十分鐘先取出CD的《HKPO Teresa Carpio》

張智霖的《多謝關心》應是豪包的始祖之一,實物為兩盒CD平放般大;因有歷史,仍在CD櫃。

No comments: